Wspaniałe wakacje

najlepsze zakątki naszego globu
Zainteresowanie Polaków turystyką religijną

Turystyka ma bardzo różne formy. Jedną z bardzo ważnych jest ta związana z miejscami kultu religijnego. W tym przypadku, jako społeczeństwo jesteśmy bardzo ważnym ogniwem, zwłaszcza tej formy turystyki na terenie Europy. W związku z tym Polacy są jedną z najbardziej licznych grup odwiedzających popularne miejsca kultu religijnego. Zwłaszcza w tyj względzie możemy wymieć Watykan. Jednak tego rodzaju turystyka w znacznym stopniu rozwija się, także w ramach naszych granic. Powstają coraz bardziej rozbudowane pod tym względem miejsca, z których mogą żyć całe miejscowości. Można na tym polu między innymi wymienić Licheń. Jednak jeszcze ważniejszym miejscem uprawiania kultu związanego z religią katolicką jest oczywiście Częstochowa. W tym względzie możemy się miedzy innymi spotkać z najbardziej rozbudowaną infrastrukturą związaną choćby z miejscami noclegowymi. Równie istotny jest na tym polu biznes związany z pamiątkami. Jest to jedno z podstawowych źródeł z jakich płynie dochód z tego rodzaju turystyki. Oczywiście zainteresowanie odwiedzinami miejsc kultów religijnych w Polsce nie jest związane jedynie z turystami polskimi. W znacznym stopniu odwiedzają nas w tym celu turyści związani z polską emigracją.  W przypadku tego rodzaju przyjazdów można je jednocześnie często łączyć z turystyką kulturową, ale także sentymentalną. W dużym stopniu do Polski przyjeżdżają, także inne religie. Niezwykle istotnym miejsce nasz kraj jest dla wyznawców judaizmu. Szczególnie młodzież związana z tą religią licznie decyduje się na przyjazd do Oświęcimia. Jednak, także turyści z naszych sąsiednich krajów decydują się na odwiedzanie znacznie bardziej atrakcyjnych i rozbudowanych miejsc kultu religii katolickiej w Polsce. Ten proces znacznie zmniejszył się po tym,  jak papieżem przestał być Polak, ale nadal można go obserwować. Na pewno w tym względzie istnieją jeszcze spore możliwości wykorzystania tego rodzaju miejsc do przyciągania turystów z całego świata, zwłaszcza w związku z rozwojem w ogóle bazy turystycznej w Polsce.

Polska miejscem turystyki sentymentalnej

W znacznym stopniu oprócz poszukiwania w Polsce normalnych miejsc turystycznych. Jesteśmy krajem, do którego w znacznym stopniu decydują się przyjeżdżać turyści związani w tym względzie z tak zwaną turystyką sentymentalną. Oczywiście wynika to między innymi z naszej historii. W związku z tym Polskę licznie odwiedzają osoby, które w Polsce się urodziły, ale następnie zdecydowały się z naszego kraju wyjechać. Dotyczy to nie tylko osób pochodzenia polskiego. Jednak najbardziej intensywnie w tym względzie odwiedza nas Polonia. W znacznym stopniu tego rodzaju turystyką zainteresowani są, także przedstawiciele wyznania judaistycznego. Dla nich celem pielgrzymek są miejsca, w których mieszkali ich rodzice lub dziadkowie, ale także te, w których zostali oni zamordowani. W tym względzie oczywiście dotyczy to takich miejscowości, jak Oświęcim, czy Treblinka. Tego rodzaju turystykę nazywa się często, także czarną, gdyż dotyczy ona w znacznym stopniu, także miejsc pochówku osób bliskich. W znacznym stopniu możemy, także spotykać się z turystyką wynikającą z sentymentu do naszego kraju jaka związana jest z przesiedleniami, które wynikały z działań zaborców Polski podczas wojen. W takim przypadku wiele osób decyduje się na odwiedziny miejsc, w których się urodzili, ale zostali z nich wypędzeni. Turystyka sentymentalna w znacznie większym stopniu dotyka osób pochodzenia polskiego, choć wiele osób decyduje się na przyjazd do Polski w związku ze studiowaniem kiedyś w naszym kraju. Tego rodzaju osób jest coraz więcej w związku z tym tego rodzaju gałąź turystyki w Polsce nadal może się rozwijać. Oczywiście nie jest ona tak bardzo interesująca i przynosząca zyski, jak choćby ta związana z rekreacją, jednak w przypadku wielu, zwłaszcza dużych miast jest w stanie generować włącznie z turystką historyczną znaczne dochody. Szczególnie, gdy często dotyczy turystów zamożnych, którzy decydują się nawet na bardzo długą podróż, by móc jeszcze raz zobaczyć jakiś miejsca ze swojego dzieciństwa, czy młodości.

Turystyka kulturowa i festiwalowa w Polsce

W coraz większym stopniu w Polsce możemy spotkać się z zainteresowaniem ze strony zagranicznych turystów różnego rodzaju wydarzeniami kulturalnymi. W tym względzie w coraz większym stopniu możemy poszczycić się stworzeniem odpowiedniej marki nie tylko poszczególnym miejscom związanym z kulturą, ale także festiwalom. Pod tym względem jesteśmy w coraz większym stopniu zauważani na mapie Europy. Oczywiście szczególnie dotyczy to dużych miast, które są w stanie wydawać na tym polu znacznie większe pieniądze zarówno na organizację, czy promocję. W takim przypadku międzynarodowy rozgłos zdobywaj, choćby takie wydarzenia, jak koncerty chopinowskie w Warszawie, czy festiwal warszawska jesień. Pod tym względem ze stolicą jest w stanie w znacznym stopniu rywalizować Kraków, który ze względu na ostatni historyczny jubileusz dokonał sporych wydatków związanych z promocją miasta. W coraz większym stopniu możemy obserwować, także interesujące wydarzenia kulturalne w innych dużych miastach w Polsce, jak Gdańsk, czy całe Trójmiasto włącznie z Sopotem, Wrocław, czy Poznań. Oczywiście sukces na tym polu w znacznym stopniu zależy od wielkości budżetu poznaczonego na promocję tego rodzaju wydarzeń. Liczy się, także dobry dojazd do danego miejsca, jak i baza noclegowa, gdzie oczywiście duże aglomeracje miejsce mają ją znacznie bardziej rozbudowaną. Jednak w tym względzie swoimi znanymi festiwalami mogą poszczycić się nawet znacznie mniejsze miejscowości, jak Mysłowice, czy Kostrzyn. Jest to bardzo ważny aspekt w rozwoju turystyki w Polsce, gdyż jest w stanie szczególnie przyciągać osoby młode. Jest to najbardziej mobilna grupa turystów na świecie, która często nie potrzebuje dużej ilości wygód, by móc zdecydować się na wyjazd. W tym względzie często decyzje podejmowane są spontanicznie. W związku z tym znacznie mniej istotna w takim przypadku jest między innymi baza noclegowa, czy też odpowiednia infrastruktura. W coraz większym stopniu widać to w podejściu do tego rodzaju wydarzeń przy promowaniu poszczególnych miast.

Tagi:

Rozwój turystyki w Polsce

W Polsce w ostatnich dwóch dekadach nastąpiły olbrzymie zmiany w wielu dziedzinach życia. Na pewno jedną z nich jest turystyka. Z kraju traktowanego jako pozostałość pokomunistyczna zaczynamy być traktowani, jako kraj rozwinięty. W tym samym stopniu zmienia się podejście osób, które Polskę odwiedzają. W tym przypadku mamy do czynienia z coraz większym zainteresowaniem Polską zarówno, jeśli idzie o poszukiwanie w Polsce możliwości pracy, ale także studiowanie, czy też odwiedziny w celach turystycznych. W tym względzie można między innymi zobaczyć pozytywne zmiany w zakresie bazy związanej z noclegami zarówno w dużych miastach, jak też w przypadku wielu regionów rekreacyjnych. Pod względem turystycznym mamy duże możliwości między innymi ze względu na spore zróżnicowanie terenowe. Mamy zarówno dostęp do gór, jak i do morza. Wiele regionów nie zostało tak silnie zmienione pod wpływem przemysłu, jak to miało miejsce w wielu innych krajach bardziej rozwiniętych. W związku z tym na tym polu silnie rozwija się agroturystyka. Pod tym względem wiele osób przyjeżdżających do Polski jest zainteresowana choćby terenami leśnymi, które są jednymi z największych w Europie. Można w związku z tym zauważać coroczne zwiększanie się liczby turystów jaka do Polski przyjeżdża. Oczywiście na razie nie możemy rywalizować z typowo turystycznymi krajami w Europie. Nie wynika to jedynie z braków wynikających z inwestycji w infrastrukturę. W tym względzie znacznie mniejsze nakłady ponosimy na promocję naszego kraju. Nie posiadamy, także tak dobrych baz informujących turystów z innych krajów między innymi o bazi noclegowej, czy też atrakcjach turystycznych w poszczególnych regionach. Zdecydowanie widać, także spore różnice pomiędzy poszczególnymi regionami w Polsce pod tym względem. O wiele silniej rozwinięta jest turystka w Polsce Zachodniej i Północnej, które są bogatszymi regionami naszego kraju. Znacznie gorzej oprócz takich miejsce, jak Kraków, Zakopane, czy Krynica wygląda też region południowy. Jednak największe zaległości na polu promowania turystyki możemy obserwować w Polsce południowej

Turystyka związana z wydarzeniami sportowymi

W coraz większym stopniu nie tylko w Polsce, ale także na świecie turystyka jest związana z ważnymi wydarzeniami sportowymi. Wiele dyscyplin sportowych w Polsce stoi na wysokim poziomie, co sprawia, że otrzymujemy od międzynarodowych organizacji szansę na przeprowadzenie takich dużych imprez sportowych w naszym kraju. W tym względzie jest to spora szansa nie tylko na przyjazd turystów zainteresowanych kibicowaniem swoich zawodników, czy zespołów w poszczególnych dyscyplinach sportowych. Jest to, także okazja na prezentowanie naszych walorów turystycznych. W większości przypadków tego rodzaju duże wydarzenia odbywają się w dużych miastach, gdzie istnieje odpowiednia infrastruktura sportowa. W tym względzie szczególnie są to aglomeracje miejskie takie, jak Warszawa, czy Trójmiasto. Jednak w wielu przypadkach mamy do czynienia z możliwościami promocji, także mniejszych miast szczególnie przy okazji imprez dotyczących mniejszych wydarzeń, jak różnego rodzaju imprezy sportowe dla juniorów. Jednym z większych wydarzeń jest Tour de Pologne, który jest wyścigiem kolarskim mającym możliwości przejeżdżania przez wiele miejsce w naszym kraju. W związku z tym wiele miejscowości i miast zainteresowanych jest przejazdem tego wyścigu właśnie ze względu na możliwości zarówno promocji poprzez duże media, jak też przyjazdu kibiców. Oczywiście największym wydarzeniem zarówno sportowym, jak i nastawionym na turystów będą mistrzostwa Europy w piłce nożnej, które w niedługim czasie odbędą się w Polsce. Jednak w tym względzie podobne znacznie mają turnieje siatkarskie, czy koszykarskie. W coraz większym stopniu ze względu na sukcesy polskich zawodników jesteśmy też zainteresowaniu organizowaniem imprez sportowych w sportach zimowych. W tym przypadku istnieje szansa na zainteresowanie turystów z poza granic Polski kurortami zimowymi w górach. Turystyka związana z dyscyplinami sportowymi ma bardzo duże znaczenie w przypadku promocji kraju, co dawno zauważyły już kraje zachodniej Europy i co powoli staje się także ważnym aspektem polskich działań.

 

Stolica zmienia oblicze dla turystów

Polska stolica na pewno jeszcze daleko ma pod względem możliwości przyciągania turystów w stosunku do innych stolic europejskich. W tym względzie na pewno jeszcze sporo inwestycji jest potrzebnych, jeśli idzie zwłaszcza o bazę hotelową. Ważnym czynnikiem jest, także to, że Warszawa nie ma zbyt dużych atrakcji, ani związanych z zabytkami. Co wynika ze zniszczeń wojennych. Jednak jest to bardzo ważne centrum wydarzeń kulturalnych. Jest też miejscem wyjazdów służbowych. Jak na razie niestety spore problemy komunikacyjne są w stanie na tym polu odstręczać wielu turystów z poza granic Polski do przyjazdu do Warszawy. Podobnie jest na polu bazy hotelowej, gdzie jest ona nastawiona głównie na bardzo wymagającego pod względem jakości turystę. W związku z tym brakuje w znacznym stopniu miejsc jakie mogłyby być między innymi przeznaczone pod ważną część turystów jaką są młodzi ludzie. Na tym polu istnieją spore możliwości inwestycji w obiekty hotelarskie o znacznie niższym standardzie, ale jednocześnie niższych cenach. Na pewno spore możliwości promocyjne w przypadku stolicy związane są z ważnymi festiwalami jakie się odbywają. Podobnie jest, jeśli idzie o możliwości organizowania różnego rodzaju imprez związanych ze sportem. Spore możliwości istnieją też po stronie organizowania dużych koncertów dla znanych wykonawców. Walory stolicy na pewno znacznie obniżane są przez wszelkiego rodzaju problemy związane ze służbami miejskimi, które nadal nie mają w swoich standardach działania europejskich przyzwyczajeń. Jednak widać rosnące zainteresowanie turystów Warszawą między innymi w związku z tym, że jest to miasto bardzo intensywnie się rozwijające zwłaszcza pod względem dostępności do dóbr kultury. W związku z tym ruch w znacznym stopniu jest generowany przez polskich turystów, którzy odwiedzają stolicę między innymi ze względu na dostępność teatrów, oper, czy kin. Przyciąganie na tym polu zagranicznych turystów jest oczywiście znacznie trudniejsze i wymaga o wiele większych nakładów na promocję miasta.

Stolica zmienia oblicze dla turystów

Polska stolica na pewno jeszcze daleko ma pod względem możliwości przyciągania turystów w stosunku do innych stolic europejskich. W tym względzie na pewno jeszcze sporo inwestycji jest potrzebnych, jeśli idzie zwłaszcza o bazę hotelową. Ważnym czynnikiem jest, także to, że Warszawa nie ma zbyt dużych atrakcji, ani związanych z zabytkami. Co wynika ze zniszczeń wojennych. Jednak jest to bardzo ważne centrum wydarzeń kulturalnych. Jest też miejscem wyjazdów służbowych. Jak na razie niestety spore problemy komunikacyjne są w stanie na tym polu odstręczać wielu turystów z poza granic Polski do przyjazdu do Warszawy. Podobnie jest na polu bazy hotelowej, gdzie jest ona nastawiona głównie na bardzo wymagającego pod względem jakości turystę. W związku z tym brakuje w znacznym stopniu miejsc jakie mogłyby być między innymi przeznaczone pod ważną część turystów jaką są młodzi ludzie. Na tym polu istnieją spore możliwości inwestycji w obiekty hotelarskie o znacznie niższym standardzie, ale jednocześnie niższych cenach. Na pewno spore możliwości promocyjne w przypadku stolicy związane są z ważnymi festiwalami jakie się odbywają. Podobnie jest, jeśli idzie o możliwości organizowania różnego rodzaju imprez związanych ze sportem. Spore możliwości istnieją też po stronie organizowania dużych koncertów dla znanych wykonawców. Walory stolicy na pewno znacznie obniżane są przez wszelkiego rodzaju problemy związane ze służbami miejskimi, które nadal nie mają w swoich standardach działania europejskich przyzwyczajeń. Jednak widać rosnące zainteresowanie turystów Warszawą między innymi w związku z tym, że jest to miasto bardzo intensywnie się rozwijające zwłaszcza pod względem dostępności do dóbr kultury. W związku z tym ruch w znacznym stopniu jest generowany przez polskich turystów, którzy odwiedzają stolicę między innymi ze względu na dostępność teatrów, oper, czy kin. Przyciąganie na tym polu zagranicznych turystów jest oczywiście znacznie trudniejsze i wymaga o wiele większych nakładów na promocję miasta.

Tagi: ,

Podobne

Wszyscy niewątpliwie zwrócili uwagę na to, iż ostatnie dwa, może trzy lata to okres, w którym niezwykle dużym zainteresowaniem cieszą się zagraniczne wycieczki. Wśród krajów, które są najbardziej popularne wymienia się przede wszystkim Egipt, Tunezję, Maroko, Hiszpanię oraz wyspy do niej należące jak Majorka czy Teneryfa, Bułgarię, Chorwację, Meksyk oraz wiele państw, których nie sposób wyliczyć. Biura podróży przeżywają więc w okresie wakacyjnym ogromne oblężenie, a ludzie coraz chętniej dokonują rezerwacji wycieczki nawet już w styczniu, kiedy to cieszą ich nawet piętnastoprocentowe rabaty oraz gwarancja niezmienności ceny (owe zapewnienie wydaje się być niezwykle istotne szczególnie w czasach, kiedy pozycja złotego jest niepewna, a ceny zagranicznych walut zdają się mieć tendencję zwyżkową).

Nie każdy z nas jednak zdaje sobie sprawę z tego, iż takie biura podróży, a także agencje turystyczne podejmują się organizacji wczasów także na terenie naszego rodzimego kraju. W ten sposób chcą one promować Polskę jako kraj równie atrakcyjny pod względem turystycznym do na przykład kraje Europy Zachodniej czy kraje Śródziemnomorskie. Jednym z najczęściej polecanych nadmorskich kurortów  wydaje się być Rewal. Jest to bowiem niezwykle urokliwa i malownicza miejscowość położona na Pobrzeżu Szczecińskim, która setki tysięcy turystów przyciąga niespotykanym nigdzie indziej klimatem. Łączy ona bowiem w sobie warunki i udogodnienia, które oferują nam gospodarstwa agroturystyczne, oferując jednocześnie standard, jakim mogą pochwalić się liczne, luksusowe kurorty na całym świecie. Nie każdy z nas także wie, iż w roku dwa tysiące siódmym uzyskała ona bardzo honorowe miano, a mianowicie tytuł Najlepszej Miejscowości Turystycznej w Polsce. Przytoczone informacje wydają się być więc wystarczającymi argumentami na to, by wybrać się do owej miejscowości, tym bardziej dlatego, iż noclegi Rewal oraz pokoje Rewal posiadają niezwykle wysoki standard.