Wspaniałe wakacje

najlepsze zakątki naszego globu
Traktowanie turystyki jako rekreacji

Podejście do spędzania wolnego czasu jest oczywiście różne. Jednak obecnie w coraz większym stopniu można zauważyć na świecie tendencję do łączenia wypoczynku z aktywnością fizyczną. W coraz większym stopniu turyści są zainteresowani takimi miejscami, gdzie mogą poczuć dreszcz adrenaliny, czy też wypocząć na świeżym powietrzu. W tym względzie w coraz większym stopniu w różnych regionach Polski można z tego rodzaju miejsca korzystać .jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy decydujemy się na taki wypoczynek w regionach, gdzie możemy spotkać w dużym stopniu miejsca, gdzie nie ma silnego wpływu przemysłu. Pod tym względem na pewno jest jeszcze sporo do zrobienia. Niestety nawet w takich regionach, jak Mazury, czy też Kaszuby nie jesteśmy w stanie poszczycić się miejscami noclegowymi, którzy w tym względzie byłyby w stanie przyciągać turystów o różnej skali zamożności. Jest to szczególnie ważne, gdyż z aktywnej formy wypoczynku szczególnie lubią korzystać ludzie młodzi. W związku z tym oni najczęściej decydują się letnią porą na wyjazdy w góry. W tym względzie w Polsce najbardziej szwankuje podejście do rozwijania rożnego rodzaju form spędzania wolnego czasu. O ile zimą mamy coraz lepszą ofertę, jeśli idzie zarówno o wyciągi narciarskie, czy podejście do promocji na modłę znanych kurortów europejskich. O tyle latem możliwości spędzania wolnego czasu w górach nadal są ograniczone, jeśli chodzi w tym względzie o korzystanie z różnorodnego programu spędzania wolnego czasu. Oczywiście można na tym polu obserwować pozytywne zmiany, ale nadal możemy w tym względzie odczuwać niedosyt. Jest nadal niestety mało możliwości w Polsce aktywnego spędzania wolnego czasu. Nie doczekaliśmy się nawet w tym względzie dużego maratonu w jakimś dużym polskim mieście. W związku z tym zarówno Polscy turyści, jak zwłaszcza ci przyjeżdżający z zagranicy, jeśli chcą korzystać z tego rodzaju spędzania wolnego czasu muszą poświęcić sporo czasu, by móc tego rodzaju ofertę znaleźć na rynku ofert turystycznych.

Tagi: , , ,

Podobne

W Polsce w coraz większym stopniu widać, że inwestowanie w bazę dla turystów staje się coraz bardziej opłacalne. Jednak nadal w tym względzie nie ma w odpowiedni sposób zróżnicowanej bazy, co powoduje, że widać spory rozdźwięk, jeśli idzie o ceny związane z bazą noclegową. Na pewno w znacznym stopniu sytuacja poprawia się między innymi dzięki pojawieniu się w Polsce autostrad. W związku z tym pojawiają się w coraz większym stopniu małe obiekty, które łatwo dostępne są dla podróżujących kierowców i turystów. Jednak w tym względzie, zwłaszcza w dużych miastach nadal znacznie większy dostęp jest do miejsc w hotelach, które oczywiście są znacznie droższe poprzez wyższą jakość oferowaną dla przyjezdnych osób. Na tym polu w Polsce, zwłaszcza w Reginach brakuje wysokiej klasy kempingów, czy miejsc na biwakach, które rozpowszechnione są w turystycznych krajach Europy. W tym względzie potrzeby są znacznie większe, niż możliwości jakimi dysponujemy. Z tego względu między innymi Polskę odwiedzają turyści, którzy mogą sobie na tym polu pozwolić na znacznie większe wydatki. Jednak można zauważyć pojawiające się zmiany związane, choćby z promowaniem pensjonatów jakie przygotowywane są dla turystów korzystających z agroturystyki. Na tym polu na pewno pozytywnie są w stanie wpłynąć na bazę hotelową duże wydarzenia sportowe, jak też te związane z coraz większą ilością popularnych festiwali. Polska jest w tym względzie dużym krajem w związku tym rośnie zainteresowanie ze strony między innymi artystów z zagranicy przyjeżdżaniem do Polski w celach promocyjnych. Na pewno brakuje jeszcze tak dobrze rozbudowanej bazy noclegów jakie znaleźć może turysta za pomocą choćby Internetu. W krajach turystycznych tego rodzaju bazy prowadzone są w znacznie większym zakresie przez samorządy lokalne, ale także ośrodki rządowe. W związku z tym znacznie łatwiej jest uzyskać na ten temat rzetelne informacje. Co jest bardzo ważne zwłaszcza dla wymagających w tym względzie klientów zagranicznych szukających dobrze przygotowanej bazy.