Wspaniałe wakacje

najlepsze zakątki naszego globu
Różnice regionalne w rozwoju turystyki w Polsce

Turystyka w Polsce rozwija się coraz bardziej intensywnie. W tym względzie w coraz większym stopniu widać zainteresowanie tego rodzaju dochodami ze strony firm prywatnych i osób indywidualnych. Jednak na tym polu nadal możemy obserwować znaczne różnice regionalne. Oczywiście najbardziej intensywnie w tym względzie rozwijają się duże miasta. W tym przypadku turystyka nie tylko dotyczy zwykłej rekreacji, czy też zwiedzania ciekawych miejsc. W znacznym stopniu dotyczy ona, także podróży służbowych, czy też wyjazdów w celach leczniczych. Oczywiście takie miasta, jak Kraków równie intensywnie żyją ze swoich zabytków. Jednak w tym względzie widać znaczne różnice między innymi pomiędzy rozwojem jaki możemy obserwować na Pomorzu Polski, czy też w Wielkopolsce, a Wschodnią Polską. W tym względzie w coraz większym stopniu można zauważyć zainteresowanie działaniami związanymi z turystką w mniejszym wymiarze. Polska Wschodnia ma znacznie ciekawsze walory pod względem krajobrazu, który w wielu rejonach nie został zmieniony przez działalność człowieka tak intensywnie, jak region zachodnio-północny Polski. W związku z tym możemy między innymi znajdować tam nieuregulowane rzeki, czy naturalne jeziora. Szczególnie rejony związane z puszczą białowieską mogą w tym względzie spokojnie konkurować z Mazurami. Na razie brakuje tam jednak odpowiednio rozbudowanej infrastruktury, zwłaszcza dojazdowej. Nie ma, także odpowiedniej ilości wysokiej klasy miejsc noclegowych. O ile w tym względzie Mazury zdecydowanie nastawiają się na turystów bogatych, o tyle regiony Wschodnie nie mają odpowiedniej ilości miejsc właśnie dla takich turystów. Z drugiej strony są na tym polu znacznie więcej oferować turystom o znacznie mniej zasobnym portfelu. Tego rodzaju rozwarstwienie nie jest oczywiście korzystne zamyka, bowiem rozwój turystki w danym regionie jedynie na turystów z jednej grupy dochodowej, czy też na takich którzy są w stanie przyjąć znacznie gorsze warunki wypoczynku. Brakuje na tym polu oczywiście, także znacznie bardziej intensywnej promocji, na którą brakuje znów środków finansowych.

Tagi:

Podobne

W coraz większym stopniu polskie miejscowości zaczynają przyciągać nie tylko polskich turystów, ale także zagranicznych. W tym względzie szczególnie dotyczy to polskich miejscowości w górach. W nich zagraniczni turyści mogą liczyć na znacznie niższe ceny, niż w innych górskich rejonach Europy. W związku z tym zainteresowanie rośnie, a co za tym idzie między inny zwiększa się ruch w polskich górach. Powstają, stąd między innymi obawy związane za dużym ruchem w polskich górach, który negatywnie może wpływać na przyrodę. Jest to oczywiście związane z tym, że wyjazdy do Polski głównie związane są z rekreacją jaką jest chodzenie po górach. W tym względzie jedynie Krynica nadal w pełnym tego słowa znaczeniu pozostaje kurortem, gdzie możemy znaleźć bardzo różnorodną formę spędzania wolnego czasu. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy turyści mają przyjeżdżać w różnych celach, także do znacznie mniej popularnych i mniejszych miejscowości górskich. Jak na razie niestety w Polsce mamy między innymi zbyt mała ilość stoków, czy tras narciarskich. W związku z tym na tych istniejących najczęściej nie jest wcale łatwo znaleźć miejsce. Sporym mankamentem wielu miejscowości jest, także dojazd, gdzie mamy do czynienia ze starymi wersjami dróg. Jest to między innymi spory problem dla Zakopanego, ale obecnie powoli zmienia się to, choć nie każda miejscowość w polskich górach jest w stanie pozwolić sobie na duże inwestycje w infrastrukturę. W związku z tym, także baza noclegowa, choć budowana w wysokiej jakości jest nadal zbyt mała, jak na potrzeby jakie pojawiają się na rynku, zwłaszcza w okresach wzmożonego ruchu. Jest to szczególnie istotne nie tylko, by pozyskiwać na tym  polu znacznie większe ilości turystów z poza granic Polski, ale także by móc w tym względzie przyciągać znacznie większe ilości turystów z Polski. W takim przypadku znacznie bardziej potrzebna jest odpowiednia w tym zakresie różnorodność, jeśli idzie o ofertę jaką w tych miejscowościach możemy znaleźć na rynku.