Wspaniałe wakacje

najlepsze zakątki naszego globu
Turystyka związana z zabytkami

W zdecydowanej większości w Polsce przez długi czas turystka była związana z atrakcjami jakimi są zabytki. W tym względzie walory Polski pod tym względem są niepodważalne. W wyniku między innymi wielu zmian historycznych jesteśmy w stanie szczycić się na tym polu zabytkami z wielu okresów historycznych, jak też takich jakie należą do bardzo różnych kultur. Możemy je znajdować zarówno w dużych miastach, jak i w mniejszych miejscowościach. W tym względzie na pewno, jak na razie nie możemy poszczycić się ich wykorzystaniem na taką skalę jaką możemy obserwować, choćby we Francji, czy północnej Hiszpanii. Oczywiście wynika to między innymi z braku nakładów na tym polu przez wiele lat. W związku z tym obecnie dopiero stopniowo biznes w Polsce wchodzi w ten obszar jaki związany jest, choćby w wykupywaniem dworków, czy też zamków i ich odrestaurowywaniem. Zainteresowanie tego rodzaju turystyką w Europie jest spore w związku z tym na tym polu można osiągnąć spory sukces związany z promowaniem tego typu miejsc. W tym względzie właśnie między innymi we Francji możemy w znacznie większym stopniu spotkać się z tym, że zabytki wykorzystywane są nie tylko jako obiekty historyczne. W znacznym stopniu, zwłaszcza w regionach wiejskich stanowią one, także miejsca, z których prowadzona jest działalność agroturystyczna. Jest to na pewno ważne, gdyż w Polsce mamy zarówno możliwości wykorzystywania zabytków w ich formule historycznej, jak też w przypadku agroturystyki. W tym względzie wiele regionów takich, jak Warmia jest, więc idealna do łączenia w mniej tych dwóch form spędzania wolnego czasu przez turystów. Na pewno w znacznie większym stopniu można w ten sposób choćby ceną przyciągać polskich turystów, którzy w coraz większym stopniu dysponują znacznie większymi środkami finansowymi, jakie są w stanie przeznaczać na wyjazdy poza granice Polski. Na tym polu najsilniej widać potrzeby inwestycyjne i konieczność znacznie intensywniejszego wykorzystania, choćby środków unijnych w dużym stopniu.

 

Tagi: ,

Traktowanie turystyki jako rekreacji

Podejście do spędzania wolnego czasu jest oczywiście różne. Jednak obecnie w coraz większym stopniu można zauważyć na świecie tendencję do łączenia wypoczynku z aktywnością fizyczną. W coraz większym stopniu turyści są zainteresowani takimi miejscami, gdzie mogą poczuć dreszcz adrenaliny, czy też wypocząć na świeżym powietrzu. W tym względzie w coraz większym stopniu w różnych regionach Polski można z tego rodzaju miejsca korzystać .jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy decydujemy się na taki wypoczynek w regionach, gdzie możemy spotkać w dużym stopniu miejsca, gdzie nie ma silnego wpływu przemysłu. Pod tym względem na pewno jest jeszcze sporo do zrobienia. Niestety nawet w takich regionach, jak Mazury, czy też Kaszuby nie jesteśmy w stanie poszczycić się miejscami noclegowymi, którzy w tym względzie byłyby w stanie przyciągać turystów o różnej skali zamożności. Jest to szczególnie ważne, gdyż z aktywnej formy wypoczynku szczególnie lubią korzystać ludzie młodzi. W związku z tym oni najczęściej decydują się letnią porą na wyjazdy w góry. W tym względzie w Polsce najbardziej szwankuje podejście do rozwijania rożnego rodzaju form spędzania wolnego czasu. O ile zimą mamy coraz lepszą ofertę, jeśli idzie zarówno o wyciągi narciarskie, czy podejście do promocji na modłę znanych kurortów europejskich. O tyle latem możliwości spędzania wolnego czasu w górach nadal są ograniczone, jeśli chodzi w tym względzie o korzystanie z różnorodnego programu spędzania wolnego czasu. Oczywiście można na tym polu obserwować pozytywne zmiany, ale nadal możemy w tym względzie odczuwać niedosyt. Jest nadal niestety mało możliwości w Polsce aktywnego spędzania wolnego czasu. Nie doczekaliśmy się nawet w tym względzie dużego maratonu w jakimś dużym polskim mieście. W związku z tym zarówno Polscy turyści, jak zwłaszcza ci przyjeżdżający z zagranicy, jeśli chcą korzystać z tego rodzaju spędzania wolnego czasu muszą poświęcić sporo czasu, by móc tego rodzaju ofertę znaleźć na rynku ofert turystycznych.

Tagi: , , ,

Turyści w dużych miastach Polski

Szczególnie intensywnie w Polsce są oczywiście odwiedzane z różnych powodów duże miasta. Jedne mają walory czysto turystyczne, gdy inne biznesowe. Na pewno do tego pierwszego rodzaju miast możemy zaliczyć między innymi Kraków. W tym względzie spotkamy się w nim zarówno z bardzo rozbudowanymi miejscami kultury takimi jak teatry.  Z drugiej strony możemy korzystać też z festiwali sztuki, czy muzyki. Ważnym aspektem w tym względzie jest, także to, że Kraków ze względu na brak zniszczeń wojennych ma zachowane zabytki historyczne, które są przyciągającą atrakcja turystyczną. Nie tyko dla osób zainteresowanych historią, czy zwiedzaniem, ale także architekturą. W tym przypadku Kraków jest specyficzny pod tym względem, gdyż łączą się w nim różne style począwszy od średniowiecznych, a skończywszy na tych z różnych kultur, jak austriacka, polska, czy żydowska. Po drugiej stronie mamy w tym względzie miasta, które znacznie bardziej nastawiają się na rozwiązania biznesowe. Tutaj można wymienić najszybciej rozwijające się miasta w Polsce, jak Warszawa, Czy Poznań. W tym względzie możemy spotkać się z nieco innym nastawieniem, jeśli idzie o rozwój bazy hotelowej i noclegowej. Znacznie bardziej liczy się w tym względzie dostępność i różnorodność cen. Znacznie chętniej miasta te są odwiedzane właśnie ze względu na inwestowanie w Polsce pieniędzy na płaszczyźnie gospodarczej. Jako duże aglomeracje są one w stanie zapewnić dużą liczbę siły roboczej. Jednak miasta te nie zapominają również o intensywnym rozwoju, zwłaszcza miejsc związanych z kulturą. W ten sposób są w stanie pozyskiwać różnego rodzaju turystów. Oczywiście w Polsce równie ważne jest to, że rozwija się, także sport, a co za tym idzie turystyka jaka związana jest z kibicowaniem swoim drużynom i wyjazdami na ważne wydarzenia sportowe. Na tym polu możemy zdecydowanie obserwować najbardziej intensywny rozwój. Wiąże się to zarówno z sukcesami w wielu dziedzinach sportu, jak też z dużymi inwestycjami w te dziedziny przez biznes.

Tagi: , ,

Zainteresowanie Polaków turystyką religijną

Turystyka ma bardzo różne formy. Jedną z bardzo ważnych jest ta związana z miejscami kultu religijnego. W tym przypadku, jako społeczeństwo jesteśmy bardzo ważnym ogniwem, zwłaszcza tej formy turystyki na terenie Europy. W związku z tym Polacy są jedną z najbardziej licznych grup odwiedzających popularne miejsca kultu religijnego. Zwłaszcza w tyj względzie możemy wymieć Watykan. Jednak tego rodzaju turystyka w znacznym stopniu rozwija się, także w ramach naszych granic. Powstają coraz bardziej rozbudowane pod tym względem miejsca, z których mogą żyć całe miejscowości. Można na tym polu między innymi wymienić Licheń. Jednak jeszcze ważniejszym miejscem uprawiania kultu związanego z religią katolicką jest oczywiście Częstochowa. W tym względzie możemy się miedzy innymi spotkać z najbardziej rozbudowaną infrastrukturą związaną choćby z miejscami noclegowymi. Równie istotny jest na tym polu biznes związany z pamiątkami. Jest to jedno z podstawowych źródeł z jakich płynie dochód z tego rodzaju turystyki. Oczywiście zainteresowanie odwiedzinami miejsc kultów religijnych w Polsce nie jest związane jedynie z turystami polskimi. W znacznym stopniu odwiedzają nas w tym celu turyści związani z polską emigracją.  W przypadku tego rodzaju przyjazdów można je jednocześnie często łączyć z turystyką kulturową, ale także sentymentalną. W dużym stopniu do Polski przyjeżdżają, także inne religie. Niezwykle istotnym miejsce nasz kraj jest dla wyznawców judaizmu. Szczególnie młodzież związana z tą religią licznie decyduje się na przyjazd do Oświęcimia. Jednak, także turyści z naszych sąsiednich krajów decydują się na odwiedzanie znacznie bardziej atrakcyjnych i rozbudowanych miejsc kultu religii katolickiej w Polsce. Ten proces znacznie zmniejszył się po tym,  jak papieżem przestał być Polak, ale nadal można go obserwować. Na pewno w tym względzie istnieją jeszcze spore możliwości wykorzystania tego rodzaju miejsc do przyciągania turystów z całego świata, zwłaszcza w związku z rozwojem w ogóle bazy turystycznej w Polsce.

Turystyka kulturowa i festiwalowa w Polsce

W coraz większym stopniu w Polsce możemy spotkać się z zainteresowaniem ze strony zagranicznych turystów różnego rodzaju wydarzeniami kulturalnymi. W tym względzie w coraz większym stopniu możemy poszczycić się stworzeniem odpowiedniej marki nie tylko poszczególnym miejscom związanym z kulturą, ale także festiwalom. Pod tym względem jesteśmy w coraz większym stopniu zauważani na mapie Europy. Oczywiście szczególnie dotyczy to dużych miast, które są w stanie wydawać na tym polu znacznie większe pieniądze zarówno na organizację, czy promocję. W takim przypadku międzynarodowy rozgłos zdobywaj, choćby takie wydarzenia, jak koncerty chopinowskie w Warszawie, czy festiwal warszawska jesień. Pod tym względem ze stolicą jest w stanie w znacznym stopniu rywalizować Kraków, który ze względu na ostatni historyczny jubileusz dokonał sporych wydatków związanych z promocją miasta. W coraz większym stopniu możemy obserwować, także interesujące wydarzenia kulturalne w innych dużych miastach w Polsce, jak Gdańsk, czy całe Trójmiasto włącznie z Sopotem, Wrocław, czy Poznań. Oczywiście sukces na tym polu w znacznym stopniu zależy od wielkości budżetu poznaczonego na promocję tego rodzaju wydarzeń. Liczy się, także dobry dojazd do danego miejsca, jak i baza noclegowa, gdzie oczywiście duże aglomeracje miejsce mają ją znacznie bardziej rozbudowaną. Jednak w tym względzie swoimi znanymi festiwalami mogą poszczycić się nawet znacznie mniejsze miejscowości, jak Mysłowice, czy Kostrzyn. Jest to bardzo ważny aspekt w rozwoju turystyki w Polsce, gdyż jest w stanie szczególnie przyciągać osoby młode. Jest to najbardziej mobilna grupa turystów na świecie, która często nie potrzebuje dużej ilości wygód, by móc zdecydować się na wyjazd. W tym względzie często decyzje podejmowane są spontanicznie. W związku z tym znacznie mniej istotna w takim przypadku jest między innymi baza noclegowa, czy też odpowiednia infrastruktura. W coraz większym stopniu widać to w podejściu do tego rodzaju wydarzeń przy promowaniu poszczególnych miast.

Tagi:

Rozwój turystyki w Polsce

W Polsce w ostatnich dwóch dekadach nastąpiły olbrzymie zmiany w wielu dziedzinach życia. Na pewno jedną z nich jest turystyka. Z kraju traktowanego jako pozostałość pokomunistyczna zaczynamy być traktowani, jako kraj rozwinięty. W tym samym stopniu zmienia się podejście osób, które Polskę odwiedzają. W tym przypadku mamy do czynienia z coraz większym zainteresowaniem Polską zarówno, jeśli idzie o poszukiwanie w Polsce możliwości pracy, ale także studiowanie, czy też odwiedziny w celach turystycznych. W tym względzie można między innymi zobaczyć pozytywne zmiany w zakresie bazy związanej z noclegami zarówno w dużych miastach, jak też w przypadku wielu regionów rekreacyjnych. Pod względem turystycznym mamy duże możliwości między innymi ze względu na spore zróżnicowanie terenowe. Mamy zarówno dostęp do gór, jak i do morza. Wiele regionów nie zostało tak silnie zmienione pod wpływem przemysłu, jak to miało miejsce w wielu innych krajach bardziej rozwiniętych. W związku z tym na tym polu silnie rozwija się agroturystyka. Pod tym względem wiele osób przyjeżdżających do Polski jest zainteresowana choćby terenami leśnymi, które są jednymi z największych w Europie. Można w związku z tym zauważać coroczne zwiększanie się liczby turystów jaka do Polski przyjeżdża. Oczywiście na razie nie możemy rywalizować z typowo turystycznymi krajami w Europie. Nie wynika to jedynie z braków wynikających z inwestycji w infrastrukturę. W tym względzie znacznie mniejsze nakłady ponosimy na promocję naszego kraju. Nie posiadamy, także tak dobrych baz informujących turystów z innych krajów między innymi o bazi noclegowej, czy też atrakcjach turystycznych w poszczególnych regionach. Zdecydowanie widać, także spore różnice pomiędzy poszczególnymi regionami w Polsce pod tym względem. O wiele silniej rozwinięta jest turystka w Polsce Zachodniej i Północnej, które są bogatszymi regionami naszego kraju. Znacznie gorzej oprócz takich miejsce, jak Kraków, Zakopane, czy Krynica wygląda też region południowy. Jednak największe zaległości na polu promowania turystyki możemy obserwować w Polsce południowej

Turystyka związana z wydarzeniami sportowymi

W coraz większym stopniu nie tylko w Polsce, ale także na świecie turystyka jest związana z ważnymi wydarzeniami sportowymi. Wiele dyscyplin sportowych w Polsce stoi na wysokim poziomie, co sprawia, że otrzymujemy od międzynarodowych organizacji szansę na przeprowadzenie takich dużych imprez sportowych w naszym kraju. W tym względzie jest to spora szansa nie tylko na przyjazd turystów zainteresowanych kibicowaniem swoich zawodników, czy zespołów w poszczególnych dyscyplinach sportowych. Jest to, także okazja na prezentowanie naszych walorów turystycznych. W większości przypadków tego rodzaju duże wydarzenia odbywają się w dużych miastach, gdzie istnieje odpowiednia infrastruktura sportowa. W tym względzie szczególnie są to aglomeracje miejskie takie, jak Warszawa, czy Trójmiasto. Jednak w wielu przypadkach mamy do czynienia z możliwościami promocji, także mniejszych miast szczególnie przy okazji imprez dotyczących mniejszych wydarzeń, jak różnego rodzaju imprezy sportowe dla juniorów. Jednym z większych wydarzeń jest Tour de Pologne, który jest wyścigiem kolarskim mającym możliwości przejeżdżania przez wiele miejsce w naszym kraju. W związku z tym wiele miejscowości i miast zainteresowanych jest przejazdem tego wyścigu właśnie ze względu na możliwości zarówno promocji poprzez duże media, jak też przyjazdu kibiców. Oczywiście największym wydarzeniem zarówno sportowym, jak i nastawionym na turystów będą mistrzostwa Europy w piłce nożnej, które w niedługim czasie odbędą się w Polsce. Jednak w tym względzie podobne znacznie mają turnieje siatkarskie, czy koszykarskie. W coraz większym stopniu ze względu na sukcesy polskich zawodników jesteśmy też zainteresowaniu organizowaniem imprez sportowych w sportach zimowych. W tym przypadku istnieje szansa na zainteresowanie turystów z poza granic Polski kurortami zimowymi w górach. Turystyka związana z dyscyplinami sportowymi ma bardzo duże znaczenie w przypadku promocji kraju, co dawno zauważyły już kraje zachodniej Europy i co powoli staje się także ważnym aspektem polskich działań.

 

Podobne

Korzystanie z Internetu jest coraz bardziej popularne w różnych jego aspektach. W tym względzie oczywiście może chodzić zarówno na spędzaniu wolnego czasu, jak też szukanie cennych informacji. Na pewno w tym względzie w coraz większym stopniu sieć elektroniczna jest potrzebna w sytuacji dokonywania różnego rodzaju selekcjonowania informacji między innymi związanych z usługami, czy produktami. W tym względzie jest to szczególnie ważne, gdy chcemy planować znacznie bardziej racjonalnie między innymi naszą podróż, czy wycieczkę. W tym przypadku znacznie szybciej jesteśmy w stanie znaleźć nie tylko pasujące nam oferty, ale także atrakcyjne cenowo. Jednak nadal pod tym względem szukanie wiadomości w polskim Internecie nie jest łatwe. Po pierwsze możemy spotkać się w tym względzie  z licznymi, w tym komercyjnymi bazami, gdzie nie będziemy w stanie uzyskać wszystkich potrzebnych nam informacji. W takim przypadku mamy, więc bazy turystyczne regionalne,  które nie zawsze są odpowiednio szybko aktualizowane. W tym względzie jest to szczególnie ważne, by w jednym miejscu nie tylko znaleźć informacje o hotelach, noclegach, ale także o dostępności atrakcji turystycznych w danym regionie. Dodatkowo nie ma odpowiedniej ilości stron w różnych językach europejskich, ale oczywiście nie takich, które są tłumaczone, ale prowadzone specjalnie dla turystów z zagranicy. W związku z tym, by zaplanować cały wyjazd w odpowiedni sposób musimy często odwiedzić wiele miejsc. To oczywiście zajmuje znacznie więcej czasu, niż w przypadku, gdy decydujemy się na wyjazd do krajów, gdzie turystyka jest na wysokim poziomie. Tam możemy znaleźć strony prowadzone zarówno przez różne regiony, jak też organizacje państwowe, gdzie w jednym miejscu jesteśmy w stanie znaleźć wszystkie potrzebne nam informacje. Dzięki temu znacznie łatwiej jest zaplanować zarówno czas jaki potrzebny jest nam na zorganizowanie danej wycieczki, czy też jej odbycie. Równie ważne jest policzenie kosztów, tak by móc porównać je z innymi możliwościami wyjazdów jakie w danej chwili są nam dostępne.